Tyrimai

Психосоматичний підхід до порушень вегетативної нервової системи у загальній лікарській практиці. О.О. Хаустова. Нейроньюс №2 (1) 2016

При монотерапії міансе­рином зазначалося паралельне зменшення як власне ве­гетативної симптоматики, так і афективної симптома­тики (явищ тривоги і психоемоційної лабільності). Мультимодальний препарат міансерин (Міасер) в дозі 10 мг/добу є доцільним для монотерапії соматоформної вегета­тивної дисфункції зав­дяки ефективності, безпеці і зручності в застосуванні. Отже, за сумарним терапевтичним ефектом Міасер може бути рекомендований для терапії порушень вегетативної нер­вової системи в загальній лікарській практиці.

Эффективность препарата Артрида® при боли в нижней части спины

Резюме. Статья посвящена лечению пациентов с хронической рецидивирующей болью в нижней части спины. Приведены данные исследования клинической эффективности и безопасности препарата Артрида®, применение которого в комплексной терапии в момент обострения и наличия актуального болевого синдро­ма позволяло сокращать сроки приема и дозы нестероидных противовоспалительных препаратов, а также способствовало улучшению биомеханических показателей и функциональной способности пациентов.

Арилентал – антипсихотик третьего поколения. Мангуби В.А. Нейроньюс. 2017

Арилентал можно смело назвать препаратом «третьего поколения» атипичных антипсихотиков. Наличие благоприятного эндокринного профиля безопасности и отсутствие седативного эффекта при использовании арипипразола выгодно отличает его от многих представителей класса атипичных антипсихотиков.

Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря. О.О. Хаустова. Нейроньюс №8 (82), 2016

Використання кветіапіну є доцільним для монотерапії інсомнії у пацієнтів з тривожними і депресивними розладами, хронічними соматичними захворюваннями, у тому числі осіб похилого віку, в початковій дозі 25 мг. Наявність Кветиксолу (25 мг), клінічно біоеквівалентного оригінальному препарату, робить його зручним і доступним у використанні для лікування пацієнтів цієї категорії.

Порівняльний аналіз атипових нейролептиків. О.С. Чабан. Нейроньюс №10 (74), 2015

На фармацевтичному ринку України представлена значна кількість генеричних антипсихотичних препара­тів. Однак практикуючому лікарю слід звертати увагу на підтвердження їх біоеквівалентності у дослідженнях із залученням добровольців (клінічна біоеквівалентність). Прикладами препаратів з доведеною біоеквівалентністю на українському ринку є препарати компанії «Фармліга»: Арілентал (арипіпразол), Рисперон (рисперидон), Кветіксол (кветіапін) та Солекс (амісульприд).

Дулоксетин в лечении хронических миофасциальных болевых синдромов. О.Г. Морозова, А.А. Ярошевский. Нейроньюс. 2017

В нашем исследовании выявлена эф­фективность препарата Симода при лечении хрониче­ских миофасциальных болевых синдромов. Назначение препарата в дозе 30 мг позволило достичь более быстро­го контроля над болью и депрессивными проявлениями, сократить длительность приема НПВП, а в ряде случаев отказаться от них. Анальгетический эффект пре­парата Симода развивался раньше (на 7-й день), чем антидепрессивный (на 15-й день).

Psichosomatiniai sutrikimai pacientams, sergantiems alergodermatoze, ir jų korekcija. E.F. Kutasevičius. Dermatologija ir venerologija. Nr. 1 (83) 2019 m.

Stresas ir nervų-konfliktinės situacijos 35,44% alergodermatoze sergančių pacientų sukėlė klinikines ligos apraiškas. Naudojimas kompleksiškai gydant pacientus, sergančius alerginiu dermatitu, antidepresantu Miaser, kurio sudėtyje yra mianzerino hidrochlorido, sumažina niežėjimo intensyvumą ir jo ankstesnį palengvėjimą bei psichosomatinių sutrikimų regresijos pradžią. Taigi, „Miasser“ (mianserino hidrochloridas) turi įtakos ne tik depresiniam nerimo sutrikimui, nuotaikos ir miego sutrikimams, bet ir niežėjimo buvimui bei intensyvumui. Miasser, kurio sudėtyje yra 10 mg per dieną per naktį myanserino hidrochlorido, reikia vartoti pacientams, sergantiems alergodermatoze.

Сучасні підходи в лікуванні невиношування вагітності

Автор: В.В. Камінський, Коноплянко В.В., Шалько М.Н., Ратушняк Н.Я. Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини. Місце публікації: Репродуктивное здоровье Восточная Европа. 2018, том 8, №1 Резюме: У статті представлені результати вивчення ефективності препарату Прогинорм ОВО та Прогинорм ГЕСТА у схемах комплексної терапії загрози переривання вагітності та загрози передчасних пологів. Було проаналізовано 290 випадків вагітностей із загрозою переривання чи загрозою передчасних пологів в різних термінах. Групи жінок були репрезентативні за віком, паритетом, місцем проживання, соціальним статусом та станом соматичного здоров’я. проведено порівняння ефективності у схемі лікування оральної форми натурального мікронізованого прогестерону прогинорм ово 100 мг, 200мг та вагінальної форми Прогинорм ГЕСТА 100 мг, 200мг з індивідуальним підбором лікувальної дози від 200мг до 400мг на добу. Спосіб введення обраний враховуючи наявні чи відсутні зміни мікроценозу піхви, всмоктувальної функції кишечника та як індивідуальний вибір вагітної без патологій даних систем організму. У процесі лікування...

Мікронізований прогестерон у профілактиці і лікуванні невиношування вагітності

Автор: Воробйова І.І., Толкач С.М., Ткаченко В.Б., Живецька-Денисова А.А., Рудакова Н.В. Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України. Місце публікації: Репродуктивное здоровье Восточная Европа. 2019, том 9, №3 Резюме: Невиношування вагітності - одна з найважливіших медико-соціальних проблем акушерської практики, перинатальної медицини та громадського здоров’я в цілому. Велике значення і широке застосування прогестерону під час вагітності спонукало вчених на винахід нової, високоефективної, біодоступної і зручної у застосуванні форми цього гормону – мікронізації. Результати роботи довели, що клінічне застосування, за показаннями, зазначених форм прогестинів під час прегравідарної підготовки та безпосередньо перебігу вагітності є ефективним засобом профілактики та лікування певних форм невиношування вагітності. В якості мікронізованого прогестерону застосовані препарати Прогинорм Геста і Прогинорм Ово, пристосовані для, відповідно, вагінального і орального застосування. На нашу думку, наявність, адаптованої до певного середовища (слизової оболонки піхви - Прогинорм Геста та слизової оболонки ШКТ - Прогинорм Ово) форм препарату дозволяє максимально використати...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про нововведення в системі охорони здоров’я № 293 - 2018 Нові терапевтичні підходи у лікуванні невиношування вагітності

Випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія» Підстава: Рішення ВР НМАПО ім.. П.Л. Шупика МОЗ України Протокол № 3 від 20.09.2018 р. ГОЛОВНОМУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. Шупика УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ УКРАЇНИ. АВТОРИ: Член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор КАМІНСЬКИЙ В.В., к. мед. н., доцент КОНОПЛЯНКО В.В., к. мед. н., ШАЛЬКО М.Н., РАТУШНЯК Н.Я. Прогинорм ГЕСТА та Прогинорм ОВО запропоновано до впровадження в лікувально-профілактичних установах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю. Прогинорм ГЕСТА та Прогинорм ОВО мають доведену ефективність, забезпечують стійкий, високий терапевтичний ефект, добре переносяться, сприяють більш короткому періоду перебування в стаціонарі вагітної жінки. Надійний ефект при використанні як оральної, так і вагінальної форми мікронізованого прогестерону. Отримані результати лікування відповідають середньостатистичним показникам у країнах ЄС. Прогинорм ГЕСТА та Прогинорм ОВО можуть бути рекомендовані для використання в широкій акушерській практиці, особливо з огляду на їх...

Tyrimai

Tyrimai