Ginekologija

Сучасні підходи в лікуванні невиношування вагітності

Автор: В.В. Камінський, Коноплянко В.В., Шалько М.Н., Ратушняк Н.Я. Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини. Місце публікації: Репродуктивное здоровье Восточная Европа. 2018, том 8, №1 Резюме: У статті представлені результати вивчення ефективності препарату Прогинорм ОВО та Прогинорм ГЕСТА у схемах комплексної терапії загрози переривання вагітності та загрози передчасних пологів. Було проаналізовано 290 випадків вагітностей із загрозою переривання чи загрозою передчасних пологів в різних термінах. Групи жінок були репрезентативні за віком, паритетом, місцем проживання, соціальним статусом та станом соматичного здоров’я. проведено порівняння ефективності у схемі лікування оральної форми натурального мікронізованого прогестерону прогинорм ово 100 мг, 200мг та вагінальної форми Прогинорм ГЕСТА 100 мг, 200мг з індивідуальним підбором лікувальної дози від 200мг до 400мг на добу. Спосіб введення обраний враховуючи наявні чи відсутні зміни мікроценозу піхви, всмоктувальної функції кишечника та як індивідуальний вибір вагітної без патологій даних систем організму. У процесі лікування...

Мікронізований прогестерон у профілактиці і лікуванні невиношування вагітності

Автор: Воробйова І.І., Толкач С.М., Ткаченко В.Б., Живецька-Денисова А.А., Рудакова Н.В. Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М.Лук'янової Національної академії медичних наук України. Місце публікації: Репродуктивное здоровье Восточная Европа. 2019, том 9, №3 Резюме: Невиношування вагітності - одна з найважливіших медико-соціальних проблем акушерської практики, перинатальної медицини та громадського здоров’я в цілому. Велике значення і широке застосування прогестерону під час вагітності спонукало вчених на винахід нової, високоефективної, біодоступної і зручної у застосуванні форми цього гормону – мікронізації. Результати роботи довели, що клінічне застосування, за показаннями, зазначених форм прогестинів під час прегравідарної підготовки та безпосередньо перебігу вагітності є ефективним засобом профілактики та лікування певних форм невиношування вагітності. В якості мікронізованого прогестерону застосовані препарати Прогинорм Геста і Прогинорм Ово, пристосовані для, відповідно, вагінального і орального застосування. На нашу думку, наявність, адаптованої до певного середовища (слизової оболонки піхви - Прогинорм Геста та слизової оболонки ШКТ - Прогинорм Ово) форм препарату дозволяє максимально використати...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про нововведення в системі охорони здоров’я № 293 - 2018 Нові терапевтичні підходи у лікуванні невиношування вагітності

Випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія» Підстава: Рішення ВР НМАПО ім.. П.Л. Шупика МОЗ України Протокол № 3 від 20.09.2018 р. ГОЛОВНОМУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ: НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. Шупика УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ УКРАЇНИ. АВТОРИ: Член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор КАМІНСЬКИЙ В.В., к. мед. н., доцент КОНОПЛЯНКО В.В., к. мед. н., ШАЛЬКО М.Н., РАТУШНЯК Н.Я. Прогинорм ГЕСТА та Прогинорм ОВО запропоновано до впровадження в лікувально-профілактичних установах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю. Прогинорм ГЕСТА та Прогинорм ОВО мають доведену ефективність, забезпечують стійкий, високий терапевтичний ефект, добре переносяться, сприяють більш короткому періоду перебування в стаціонарі вагітної жінки. Надійний ефект при використанні як оральної, так і вагінальної форми мікронізованого прогестерону. Отримані результати лікування відповідають середньостатистичним показникам у країнах ЄС. Прогинорм ГЕСТА та Прогинорм ОВО можуть бути рекомендовані для використання в широкій акушерській практиці, особливо з огляду на їх...

Передменструальний синдром. Патогенетичні аспекти лікування

Автор: Т.Ф. ТАТАРЧУК д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України, д. мед. н. Н.Ф. ЗАХАРЕНКО, І.П. МАНОЛЯК Місце публікації: Репродуктивна ендокринологія №5(43) листопад 2018. Резюме: Метою описаного в статті дослідження було вивчення ефективності використання мікронізованого прогестерону в лікуванні передменструального синдрому. Було досліджено 68 жінок репродуктивного віку від 18 до 40 років (середній вік 31,2 ± 5,3 роки) з передменструальним синдромом легкого та середнього ступеня вираженості. Досліджувані жінки були розподілені методом рандомізації на дві групи: група лікування (n = 35) та група контролю (n = 33). Групи дослідження були зіставні за віком та формами передменструального синдрому. Пацієнтки групи лікування отримували терапію препаратом «Прогінорм ОВО» по 200 мг на день з 16 до 25 дня менструального циклу протягом трьох циклів. Препарат «Прогінорм ОВО» був вибраний з урахуванням його властивостей, які подібні до властивостей природного ендогенного прогестерону за наявності гестагенного, антиестрогенного та легкого антиандрогенного й альдостеронового впливу. Жінки групи контролю не отримували медикаментозних...

Лікування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних жінок з лейоміомою матки

Автор: Семенина Г.Б.1, Федорів Г.Ю.2 1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (кафедра акушерства і гінекології, завідувач кафедри доктор медичних наук, професор, членкореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України Маркін Леонід Борисович), 2 Львівська обласна клінічна лікарня. Місце публікації: Репродуктивное здоровье Восточная Европа. 2018, том 8, №4 Резюме: У дослідженні представлені результати ефективності застосування вагінальної та оральної форм мікронізованого прогестерону-препаратів Прогинорм Геста і Прогинорм Ово при невиношуванні вагітності у жінок з лейоміомою матки. Прогинорм Геста та Прогинорм Ово призначали вагітним при діагностиці гіпопрогестеронемії та співвідношенні естрадіол/прогестерон не менше 1,5. Показано, що призначення Прогинорм Геста та Прогинорм Ово на ранніх термінах вагітності попереджує загрозу аборту, а на пізніх - настання передчасних пологів у жінок з лейоміомою матки. Поєднаний токоліз із β-адреноміметиками дозволяє, з одного боку, підвищити безпеку проведеної терапії за рахунок зниження дози і тривалості прийому β-адреноміметиків, а з другого – більш ефективно пролонгувати вагітність. Ключові слова: невиношування...

Новые лекарственные формы микронизированного прогестерона – основа коррекции репродуктивных проблем женского организма

Автор: Бобрицкая В.В. Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина Місце публікування: Репродуктивное здоровье Восточная Европа. 2017, том 7, №4 Резюме: Представлены данные аналитического обзора эффективности применения микронизированного прогестерона в различных клинических ситуациях: от начала репродуктивного периода до менопаузы. Вагинальные формы микронизированного прогестерона по данным международных консенсусов определены как наиболее эффективные (наряду с инъекционными лекарственными формами) в случаях угрозы преждевременных родов, привычного невынашивания, в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Пероральные и вагинальные лекарственные формы рекомендуются при наличии нарушений менструального цикла, сопровождающихся недостаточностью лютеиновой фазы, менопаузальном периоде в комплексе заместительной гормональной терапии. Препараты микронизированного прогестерона нового поколения Прогинорм Геста для вагинального применения и Прогинорм Ово для перорального применения, в дозировке 100 и 200 мг являются оптимальными лекарственными средствами, полностью соответствующими требованиям отечественных и международных протоколов, и успешно применяемыми в соответствующих клинических ситуациях. Ключевые слова: микронизированный прогестерон, Прогинорм Геста, вагинальная лекарственная форма, Прогинорм Ово, оральная лекарственная форма

Ginekologija

Ginekologija