Informacija

Психосоматичний підхід до порушень вегетативної нервової системи у загальній лікарській практиці. О.О. Хаустова. Нейроньюс №2 (1) 2016

При монотерапії міансе­рином зазначалося паралельне зменшення як власне ве­гетативної симптоматики, так і афективної симптома­тики (явищ тривоги і психоемоційної лабільності). Мультимодальний препарат міансерин (Міасер) в дозі 10 мг/добу є доцільним для монотерапії соматоформної вегета­тивної дисфункції зав­дяки ефективності, безпеці і зручності в застосуванні. Отже, за сумарним терапевтичним ефектом Міасер може бути рекомендований для терапії порушень вегетативної нер­вової системи в загальній лікарській практиці.

Европейский вектор реформы в психиатрии. Новости медицины и фармации №5 (574) 2016

14–15 апреля 2016 года в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция с международным участием «От специализированной психиатрической помощи — к системе охраны психического здоровья». В рамках программы конференции был проведен симпозиум «Европейский вектор реформы в психиатрии и развитии судебной психиатрии», посвященный вопросам реорганизации психиатрической службы в Украине, пенитенциарной психиатрии и судебной психиатрической практики. Благодаря финансовой поддержке компании «Фармлига» стало возможным участие в симпозиуме ведущих специалистов из Голландии, Грузии и Литвы. Опыт литовских коллег чрезвычайно важен, так как он является образцом успешной реорганизации психиатрической службы в странах постсоветского пространства.

Мистецтво, що обєднує всіх. Здоровя України. Тематичний номер. Грудень 2015

5-6 листопада 2015 року в Українському домі в рамках Всеукраїнського проекту «Мистецтво, що об’єднує всіх!» відбулося бієнале під назвою «Діагноз: Художник», на якому картини пацієнтів психіатричних лікарень демонструвались разом із картинами відомих українських художників. Організаторами цього проекту є Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України та Асоціація психіатрів України. Захід відбувся за підтримки литовської фармацевтичної компанії «Farmlyga» та посольства Литви. Метою біенналє було продемонструвати творчий потенціал осіб з вадами психічного здоров’я, та привернути увагу громадськості до потреб цих людей та до важливості інтеграції їх у суспільство.

Эффективность препарата Артрида® при боли в нижней части спины

Резюме. Статья посвящена лечению пациентов с хронической рецидивирующей болью в нижней части спины. Приведены данные исследования клинической эффективности и безопасности препарата Артрида®, применение которого в комплексной терапии в момент обострения и наличия актуального болевого синдро­ма позволяло сокращать сроки приема и дозы нестероидных противовоспалительных препаратов, а также способствовало улучшению биомеханических показателей и функциональной способности пациентов.

Арилентал – антипсихотик третьего поколения. Мангуби В.А. Нейроньюс. 2017

Арилентал можно смело назвать препаратом «третьего поколения» атипичных антипсихотиков. Наличие благоприятного эндокринного профиля безопасности и отсутствие седативного эффекта при использовании арипипразола выгодно отличает его от многих представителей класса атипичных антипсихотиков.

Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря. О.О. Хаустова. Нейроньюс №8 (82), 2016

Використання кветіапіну є доцільним для монотерапії інсомнії у пацієнтів з тривожними і депресивними розладами, хронічними соматичними захворюваннями, у тому числі осіб похилого віку, в початковій дозі 25 мг. Наявність Кветиксолу (25 мг), клінічно біоеквівалентного оригінальному препарату, робить його зручним і доступним у використанні для лікування пацієнтів цієї категорії.

Порівняльний аналіз атипових нейролептиків. О.С. Чабан. Нейроньюс №10 (74), 2015

На фармацевтичному ринку України представлена значна кількість генеричних антипсихотичних препара­тів. Однак практикуючому лікарю слід звертати увагу на підтвердження їх біоеквівалентності у дослідженнях із залученням добровольців (клінічна біоеквівалентність). Прикладами препаратів з доведеною біоеквівалентністю на українському ринку є препарати компанії «Фармліга»: Арілентал (арипіпразол), Рисперон (рисперидон), Кветіксол (кветіапін) та Солекс (амісульприд).

Дулоксетин в лечении хронических миофасциальных болевых синдромов. О.Г. Морозова, А.А. Ярошевский. Нейроньюс. 2017

В нашем исследовании выявлена эф­фективность препарата Симода при лечении хрониче­ских миофасциальных болевых синдромов. Назначение препарата в дозе 30 мг позволило достичь более быстро­го контроля над болью и депрессивными проявлениями, сократить длительность приема НПВП, а в ряде случаев отказаться от них. Анальгетический эффект пре­парата Симода развивался раньше (на 7-й день), чем антидепрессивный (на 15-й день).

Перелік джерел клінічних настанов згідно рекомендацій МОЗ України

«Кожен лікар зможе упевнитися, що те, що він призначає людині – найдієвіше і найоптимальніше з відомого людству, а кожен пацієнт матиме інструмент для контролю якості медичної допомоги, що йому надається. Світова наука не стоїть на місці і українці не мають лишатися осторонь прогресу. Клінічні настанови, які ми вам пропонуємо, постійно оновлюються. Будь ласка, користуйтеся ними.» МОЗ України, цитовано з https://moz.gov.ua/article/protocols/test3

Psichosomatiniai sutrikimai pacientams, sergantiems alergodermatoze, ir jų korekcija. E.F. Kutasevičius. Dermatologija ir venerologija. Nr. 1 (83) 2019 m.

Stresas ir nervų-konfliktinės situacijos 35,44% alergodermatoze sergančių pacientų sukėlė klinikines ligos apraiškas. Naudojimas kompleksiškai gydant pacientus, sergančius alerginiu dermatitu, antidepresantu Miaser, kurio sudėtyje yra mianzerino hidrochlorido, sumažina niežėjimo intensyvumą ir jo ankstesnį palengvėjimą bei psichosomatinių sutrikimų regresijos pradžią. Taigi, „Miasser“ (mianserino hidrochloridas) turi įtakos ne tik depresiniam nerimo sutrikimui, nuotaikos ir miego sutrikimams, bet ir niežėjimo buvimui bei intensyvumui. Miasser, kurio sudėtyje yra 10 mg per dieną per naktį myanserino hidrochlorido, reikia vartoti pacientams, sergantiems alergodermatoze.