Psichiatrija

Психосоматичний підхід до порушень вегетативної нервової системи у загальній лікарській практиці. О.О. Хаустова. Нейроньюс №2 (1) 2016

При монотерапії міансе­рином зазначалося паралельне зменшення як власне ве­гетативної симптоматики, так і афективної симптома­тики (явищ тривоги і психоемоційної лабільності). Мультимодальний препарат міансерин (Міасер) в дозі 10 мг/добу є доцільним для монотерапії соматоформної вегета­тивної дисфункції зав­дяки ефективності, безпеці і зручності в застосуванні. Отже, за сумарним терапевтичним ефектом Міасер може бути рекомендований для терапії порушень вегетативної нер­вової системи в загальній лікарській практиці.

Арилентал – антипсихотик третьего поколения. Мангуби В.А. Нейроньюс. 2017

Арилентал можно смело назвать препаратом «третьего поколения» атипичных антипсихотиков. Наличие благоприятного эндокринного профиля безопасности и отсутствие седативного эффекта при использовании арипипразола выгодно отличает его от многих представителей класса атипичных антипсихотиков.

Використання атипових нейролептиків у практичній діяльності сімейного лікаря. О.О. Хаустова. Нейроньюс №8 (82), 2016

Використання кветіапіну є доцільним для монотерапії інсомнії у пацієнтів з тривожними і депресивними розладами, хронічними соматичними захворюваннями, у тому числі осіб похилого віку, в початковій дозі 25 мг. Наявність Кветиксолу (25 мг), клінічно біоеквівалентного оригінальному препарату, робить його зручним і доступним у використанні для лікування пацієнтів цієї категорії.

Порівняльний аналіз атипових нейролептиків. О.С. Чабан. Нейроньюс №10 (74), 2015

На фармацевтичному ринку України представлена значна кількість генеричних антипсихотичних препара­тів. Однак практикуючому лікарю слід звертати увагу на підтвердження їх біоеквівалентності у дослідженнях із залученням добровольців (клінічна біоеквівалентність). Прикладами препаратів з доведеною біоеквівалентністю на українському ринку є препарати компанії «Фармліга»: Арілентал (арипіпразол), Рисперон (рисперидон), Кветіксол (кветіапін) та Солекс (амісульприд).

Psichiatrija

Psichiatrija