Neurotop FL

NEUROTOP FL

Medications for the nervous system.

Active ingredient: ethylmethylhydroxypyridine succinate;

Indication:

- acute disorders of cerebral circulation;

- dyscirculatory encephalopathy;

- neurocirculatory dystonia;

- traumatic brain injury, consequences of traumatic brain injury;

- mild cognitive disorders of atherosclerotic origin;

- acute myocardial infarction (from the first day) - as a part of complex therapy;

- anxiety disorders in neurotic and neurotic conditions;

- withdrawal syndrome in alcoholism with a predominance of neurosis and vegetative-vascular disorders;

- acute intoxication with antipsychotics;

- acute purulent-inflammatory processes of the abdominal cavity (acute necrolytic pancreatitis, peritonitis) - as a part of complex therapy;

- primary open-angle glaucoma (at all stages) – as part of complex therapy.

UA/16933/01/01

Where to buy

Farmliga įmonės autorinės teisės UAB"Farmlyga" neatsako už tinklalapio, į kurį vykdomas peradresavimas, turinį

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

НейротопФЛ

Склад:

діюча речовина:ethylmethylhydroxypyridine succinate;

1 мл розчину міститьетилметилгідроксипіридину сукцинату 50 мг;

допомiжнiречовини: натрію метабісульфіт, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма.Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості:безбарвна або злегка жовтувата прозора рідина.

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби, що діють на нервову систему. Інші засоби, що діють на нервову систему.

Код АТХ N07X X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Препарат має антигіпоксичну, антиоксидантну, мембранопротекторну, ноотропну, анксіолітичну,стресопротективну і протисудомну дію.

Він є інгібітором вільнорадикальних процесів, гальмує процеси перекисного окислення ліпідів, підвищує активність супероксидоксидази, підвищує співвідношення ліпід–білок, зменшує в'язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює активність мембранозв'язаних ферментів (кальційнезалежна фосфодіестераза, аденілатциклаза, ацетилхолінестераза), рецепторних комплексів (бензодіазепіновий, ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти), ацетилхоліновий), посилюючи їхню здатність до зв'язування з лігандами, сприяє збереженню структурно-функціональної організації біомембран, покращує транспорт нейромедіаторів і синаптичнупередачу. Підвищує вміст дофаміну в головному мозку. Нейротоп ФЛ посилює компенсаторну активність аеробного гліколізу, зменшує ступінь пригнічення окисних процесів у циклі Кребса в умовах гіпоксії, збільшує вміст АТФ (аденозинтрифосфорної кислоти) і креатинфосфату, активуєенергосинтезувальну функцію мітохондрій.

Препарат підвищує резистентність організму до дії різних факторів при патологічних станах (шок, гіпоксія та ішемія, порушення мозкового кровообігу, інтоксикація алкоголем та антипсихотичнимипрепаратами – нейролептиками). Нейротоп ФЛ покращує метаболізм і кровопостачання головного мозку, мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, зменшує агрегацію тромбоцитів. Стабілізує мембрани клітин крові (еритроцитів і тромбоцитів), запобігаючи гемолізу. Препарат чинитьгіполіпідемічну дію, зменшує рівень загального холестерину і ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності). Він зменшує ферментативну токсемію і ендогенну інтоксикацію при гострому панкреатиті. Препарат нормалізує метаболічні процеси в ішемізованому міокарді, зменшує зону некрозу, відновлює і покращує електричну активність і скоротність міокарда, а також збільшує коронарний кровотік в зоні ішемії, зменшує наслідки реперфузійного синдрому при гострій коронарній недостатності. Підвищує антиангінальну активність нітропрепаратів.

Нейротоп ФЛ сприяє збереженню гангліозних клітин сітківки і волокон зорового нерва при прогресуючій нейропатії, причинами якої є хронічна ішемія і гіпоксія; покращує функціональну активність сітківки та зорового нерва, збільшуючи гостроту зору.

Фармакокінетика.

Всмоктування. При введенні Нейротопу ФЛ в дозах 400–500 мг Сmaxв плазмі становить 3,5–4,0мкг/мл і досягається протягом 0,45–0,5 години.

Розподіл. Швидко переходить з кровоносного русла в органи і тканини. Післявнутрішньом'язового введення препарат визначається в плазмі крові протягом 4 годин. Середній час утримування препарату в організмі становить 0,7–1,3 години.

Метаболізм. Метаболізується в організмі шляхом інтенсивної кон'югації з глюкуроновоюкислотою.

Виведення. Швидко виводиться з організму з сечею: в основному в глюкуронокон'югованій формі і в незначних кількостях в незміненому вигляді.

Клiнiчнiхарактеристики.

Показання:

- гострі порушення мозкового кровообігу;

- дисциркуляторна енцефалопатія;

- нейроциркуляторна дистонія;

- черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;

- легкі когнітивні розлади атеросклеротичного генезу;

- гострий інфаркт міокарда (з першої доби) – в складі комплексної терапії;

- тривожні розлади при невротичних і неврозоподібних станах;

- абстинентний синдром при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і вегетативно-судинних розладів;

- гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;

- гострі гнійно-запальні процеси черевної порожнини (гострий некролітичний панкреатит, перитоніт) – у складі комплексної терапії;

- первинна відкритокутова глаукома (на всіх стадіях) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання:

- підвищена індивідуальна чутливість до препарату;

- гострі порушення функції печінки і нирок;

- дитячий вік;

- вагітність;

- період годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.Потенціює діюбензодіазепінових анксіолітиків, протисудомних засобів (карбамазепін), протипаркінсонічнихзасобів (леводопа). Зменшує токсичні ефекти етилового спирту.

Особливості застосування.В окремих випадках можливий розвиток тяжких реакційгіперчутливості, особливо у пацієнтів з бронхіальною астмою при підвищеній чутливості до сульфітів.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Контрольованих клінічних досліджень щодо безпеки застосування препарату при вагітності та годуванні груддю не проводилося. Протипоказане застосування препарату в період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Під час лікування препаратом не рекомендується керувати автотранспортом або працювати зі складною технікою, верстатами чи будь-яким складним устаткуванням, що вимагає підвищеної концентрації уваги і швидкої реакції.

Спосібзастосування та дози.

Внутрішньом'язово або внутрішньовенно (струменево або крапельно). Дози підбирають індивідуально. При інфузійному способі введення препарат розводять у фізіологічному розчині натрію хлориду.

Струменево препарат вводять повільно протягом 5–7 хв, крапельно – зі швидкістю 40–60 крапель на хвилину.

Починають лікування дорослих з дози 50–100 мг 1–3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг.

При гострих порушеннях мозкового кровообігу:призначають у комплексній терапії в перші 2–4 дні внутрішньовенно струменево або краплинно дорослим по 200–300 мг 1 раз на добу, потімвнутрішньом'язово по 100 мг 3 рази на добу. Термін лікування становить 10–14 діб.

При черепно-мозковій травмі та наслідках черепно-мозкових травм:застосовують протягом 10–15 днів шляхом внутрішньовенного краплинного введення по 200–500 мг 2–4 рази на добу.

При дисциркуляторній енцефалопатії (фаза декомпенсації):внутрішньовенно струменево абокраплинно в дозі 100 мг 2–3 рази на добу протягом 14 днів. Потім препарат вводятьвнутрішньом'язово по 100 мг на добу протягом наступних 2 тижнів.

Для курсової профілактики дисциркуляторної енцефалопатії:препарат дорослим вводятьвнутрішньом'язово по 100 мг 2 рази на добу протягом 10–14 днів.

При легких когнітивних порушеннях у хворих літнього віку та при тривожних станах:препарат призначають внутрішньом'язово в дозі 100–300 мг на добу протягом 14–30 днів.

При гострому інфаркті міокарда в складі комплексної терапії:вводять внутрішньовенно абовнутрішньом'язово протягом 14 діб, на тлі традиційної терапії інфаркту міокарда, що включає нітрати, бета-адреноблокатори, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ),тромболітики, антикоагулянтні та антиагрегантні засоби, а також симптоматичні засоби за показаннями. У перші 5 діб, для досягнення максимального ефекту, бажане внутрішньовенне введення. В наступні 9 діб можливий перехід на внутрішньом'язове введення. Внутрішньовенне введення проводять шляхом краплинної інфузії, повільно (щоб уникнути побічних ефектів), на 0,9 % розчині хлориду натрію або 5 % розчині декстрози (глюкози) в об'ємі 100–150 мл протягом 30–90 хв. За необхідності, можливе повільне струминне введення препарату, тривалістю не менше 5 хвилин.

Препарат вводять (внутрішньовенно або внутрішньом'язово) 3 рази на добу через кожні 8 годин. Добова терапевтична доза становить 6–9 мг/кг маси тіла на день, разова доза – 2–3 мг/кг маси тіла. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг, разова – 250 мг.

Принейроциркуляторнійдистонії:внутрішньом'язово по 100–200 мг 1–2 рази на добу протягом 10–15 днів.

При відкритокутовій глаукомі різних стадій у складі комплексної терапії:вводятьвнутрішньом'язово по 100–300 мг на добу, 1–3 рази на добу, протягом 14 днів.

При абстинентному алкогольному синдромі:вводять у дозі 100–200 мг внутрішньом'язово 2–3 рази на добу або внутрішньовенно краплинно 1–2 рази на добу протягом 5–7 днів.

При гострій інтоксикації антипсихотичними засобами:дорослим вводять внутрішньовенно в дозі 50–300 мг на добу протягом 7–14 днів.

При гострих гнійно-запальних процесах черевної порожнини (гострий некротичний панкреатит, перитоніт):препарат призначають у першу добу як передопераційного, так і післяопераційного періоду. Дози залежать від форми та тяжкості захворювання, поширеності процесу, варіантів клінічного перебігу. Відміну препарату слід проводити поступово, тільки після стійкого позитивного клінічно-лабораторного ефекту.

При гострому набряковому (інтерстиціальному) панкреатиті:призначають дорослим по 100 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) тавнутрішньом'язово.

При некротичному панкреатиті легкого ступеня тяжкості:по 100–200 мг 3 рази на день внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) та внутрішньом'язово.

При некротичному панкреатиті середнього ступеня тяжкості:дорослим по 200 мг 3 рази на добу внутрішньовенно краплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду).

При тяжкому перебігу некротичного панкреатиту:доза 800 мг у першу добу при дворазовому введенні; далі – по 300 мг 2 рази на добу з поступовим зниженням добової дози.

Дуже тяжкий перебіг:початкова доза 800 мг на добу до стійкого купірування проявупанкреатогенного шоку, після стабілізації стану – по 300–400 мг 2 рази на добу внутрішньовеннокраплинно (в ізотонічному розчині натрію хлориду) з поступовим зниженням добової дози.

Діти.Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому Нейротоп ФЛ цій віковій категорії не застосовується.

Передозування.При передозуванні можливий розвиток сонливості. Необхідно тимчасовоприпинити прийом препарату і провести симптоматичне лікування.

Побічні реакції.

Рідко – нудота, сухість слизової оболонки рота, сонливість, алергічні реакції, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, дистальний гіпергідроз, головні болі, порушення координації, підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску.

Термінпридатностi.3 роки.

Умови зберігання.Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці.Зберігати у недоступному для дітей місці.

Несумісність.Випадки несумісності з препаратами інших фармакологічних груп не описані.

Упаковка.

По 2 мл в скляних флаконах янтарного кольору, закупорених гумовими пробками, обтиснутих алюмінієвими ковпачками з фліпами червоного кольору. По 5 флаконів у прозорій контурній чарунковій упаковці. По 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону.

По 4 мл в скляних флаконах янтарного кольору, закупорених гумовими пробками, обтиснутих алюмінієвими ковпачками червоного кольору. По 5 флаконів у прозорій контурній чарунковій упаковці. По 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону.

Категорія відпуску.За рецептом.

Виробник.

ЗАТ «Ліквор».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

м. Єреван 0089, вул. Кочиняна, номер 7/9, Республіка Вірменія.

Заявник.

ЗАТ «Фармліга».

Місцезнаходження заявника.

вул. Мейстру, 9, м. Вільнюс, LT-02189, Литовська Республіка.

Agreement with the user to obtain information about drugs prescription

 

В даній частині сайту компанія UAB "Farmlyga" (ЗАТ «Фармліга») інформує про рецептурні лікарські засоби, в тому числі, але не обмежуючись, про їхню назву, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, та іншу професійну спеціалізовану інформацію виключно спеціалістам охорони здоров’я (особам, які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту). У випадку, якщо Ви не є спеціалістом охорони здоров’я, але, всупереч цим умовам, підписуєте дану угоду, компанія UAB "Farmlyga" (ЗАТ «Фармліга») не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання Вами інформації з цього розділу сайту, без попередньої консультації зі спеціалістом. Ви робите це самостійно та усвідомлюючи, що застосування рецептурних лікарський засобів можливо тільки після попередньої консультації зі спеціалістом охорони здоров’я. Інформація про рецептурні лікарські засоби компанії UAB "Farmlyga" (ЗАТ «Фармліга») надається виключно для ознайомлення з лікарськими засобами та препаратами і не є рекламою, та не є керівництвом для самостійної діагностики або лікування, а також, не може бути використана в якості медичних консультацій, порад або рекомендацій. Компанія UAB "Farmlyga" (ЗАТ «Фармліга») не несе відповідальності за можливу шкоду, спричинену Вашому здоров’ю у разі самостійного лікування, що проводиться на базі використання рецептурних лікарських засобів (без попередньої консультації зі спеціалістом). Цим я підтверджую, що є дипломованим спеціалістом охорони здоров’я. Якщо ви не згодні з даною угодою, то, на жаль, ми не можемо надати Вам доступ до перегляду інформації даного розділу сайту.

Цим я підтверджую, що є спеціалістом охорони здоров’я та підтримую угоду про отримання інформації про рецептурні лікарські засоби.